Menu

Måløv Boldklubs DNA

image
Martin Hassing
17. september 2019 kl. 21:52

Måløv Boldklubs DNA

I Måløv Boldklub har vi de seneste par år set en kæmpe fremgang både i antallet af medlemmer, men også i niveauet af vores dygtige spillere.

Måløv boldklub er ikke en eliteklub, vi er heller ikke en breddeklub, vi er en fodboldklub.

En fodboldklub hvor ambitioner, fællesskab og glæden ved fodbolden skal gå hånd i hånd. Ønsket er, at vi med en målrettet og seriøs indsats kan hæve niveauet på alle hold i klubben.

For at efterleve dette ønske skal vi i fællesskab arbejde sammen for at opnå denne vision.

For at få struktureret dette har Måløv Boldklub nedsat et børnesportsudvalg bestående af, Børnesportschef Martin Engberg Larsen, bestyrelsesmedlem Martin Hassing og træner for årgang 2008 Jimi Nielsen.

Børnesportsudvalget vil i samarbejde med trænere i børne- og ungdomsafdelingen udarbejde et grundlag for børne- og ungdomsafdelingens sportslige fremtid og Måløv Boldklubs DNA. 

For at få et overblik over Måløv Boldklubs fremtid og DNA, er det nødvendigt at bryde det op i flere dele. Vi arbejder ud fra en vision og en mission.

 

Vision

Visionen er, at få så mange børn som muligt, uanset niveau, til at have lyst til at spille fodbold i Måløv Boldklub så længe som muligt. Vi skal være en bæredygtig klub. Det er ikke afgørende, om man er fremtidens landsholdsspiller eller fremtidens serie 6 spiller. Det der er afgørende er, at børnene har det sjovt, får gode relationer og får følelsen af at være en del af noget større. Vi skal møde spillerne med en anerkendende tilgang og lytte til spillerne.

Vi ønsker et højt niveau af klubfølelse hos alle spillere i Måløv Boldklub.

Ønsket er, at alle årgange fra U11 og op har et hold i bedste række. Andet holdet på årgangen spiller i den næste række eller maksimum to rækker under. Dvs. U11(1) er i SU rækken. U11(2) spiller i A/B rækken. U11(3) spiller i B/C rækken osv. Det vil være urealistisk at sætte dette som et krav, og er derfor blot et ønske.

For at nå til dette resultat skal det kvalitative arbejde begynde langt før U11. Arbejdet skal starte fra U7, hvor børnene er begyndt at få forståelsen for hvad fodbold handler om. De yngste spillere på klubbens U5 og U6 hold, vil stadig være på et stadie hvor leg med bolden fylder mere end selve forståelsen for spillet.

Vi ønsker, at Måløv Boldklub skal være en klub der spiller fodbold og ikke sparker fodbold.

Ønsket er at hæve niveauet på alle pladser på banen, dette betyder for eksempel, at klubbens målmænd også kommer meget mere i fokus i fremtiden.

Når man som spiller eller træner kommer i Måløv Boldklub, skal man have følelsen af at være en del af klubben. Vi skal arbejde ud fra en tanke der hedder, En årgang, Et hold, Flere niveauer. Vi har ikke 1,2,3 eller fire hold på en årgang, man har EN årgang, men man spiller kampe efter niveau.

 

Mission

For at kunne leve op til visionerne, kræver det at vi har et grundlag at arbejde ud fra. Dette grundlag skal være ensartet og klart, så alle trænere, spillere og forældre har noget konkret at forholde sig til.

 

Klubbens DNA

Vi ønsker at arbejde ud fra det vi kalder Måløv Boldklubs DNA. Men for at definere hvad klubbens DNA er, vil det sportslige udvalg igennem det næste års tid se på hvad det er vi gør godt i klubben og hvad vi gør mindre godt. Alt det gode vil danne grundlag for, hvordan vi ensartet skal arbejde i klubben i fremtiden. Dvs. at trænerne er klubbens DNA, så det er trænerne der definerer den ud fra hvad det sportslige udvalg ser og hører fra trænerne.

 

Kvalitet

For at kunne opnå den ønskede kvalitet og det ønskede niveau, kræver det, at vores trænere har noget at arbejde ud fra. Derfor ønsker vi, at vores trænere har muligheden for at uddanne sig efter de forudsætninger der er på årgangen. Fra 2020 er det et krav, at alle børne- og ungdomstrænere skal have erhvervet sig minimum DBUs C1 kursus. Man har et år fra man starter som ny træner, til at få gennemført kurset. Dette træder i kraft 1. januar 2020. Hvis man ikke har kurset, vil man derfor have indtil 1. januar 2021 til at erhverve sig dette.

Når et hold når U11, skal minimum den ansvarlige årgangstræner erhverve sig DBUs B1 kursus. Klubben ser gerne, at alle trænere på årgangen har DBUs B1 kursus, men dette er ikke et krav.

 Måløv Boldklub har altid støttet op omkring klubbens trænere og deres ønsker om uddannelse. Dette vil også i fremtiden være holdningen i klubben. Uddannelser og kurser vil, hvis der er deltagere nok, blive afholdt i Måløv Boldklub, ellers vil uddannelser og kurser blive udbudt af DBU i andre klubber.

For at inspirerer vores trænere og ledere i Måløv Boldklub, vil klubben arbejde på at få ny inspiration udefra. Vi vil årligt invitere en inspirationskilde udefra til at komme og lave et oplæg. Oplægget skal være med til at inspirere og udvikle trænere og ledere i klubben. Man kan altid blive klogere.

 For at udvikle vores spillere skal vi have muligheden for at udfordre dem. Dette gøre igennem niveaudeling. Til træning vil der være niveauopdeling hvis dette er nødvendigt for at opnå den ønskede udfordring hos den enkelte spiller. Til kamp vil man fra U8 altid niveauopdele.

 Hvis man har spillere på en årgang som ikke bliver udfordret på niveauet, skal han eller hun have muligheden for at træne med en anden årgang. Årgangene skal være åbne for at tage imod spillere fra en yngre årgang for at leve op til ønsket om udvikling af den enkelte spiller.

Børn skal udfordres der hvor det giver mening. Klubben foreslår, at den enkelte spiller kan blive tilknyttet årgangen ældre til bestemte træninger, dog ikke alle. Det er vigtigt, at han eller hun stadig forbliver en del af sin egen årgang. Det vil sige, at yngre kan træne med ældre, piger kan træne med drenge og ellers hvad der giver mening.

 Det er vigtigt, at årgangene arbejder sammen og ikke arbejder parallelt. Med samarbejde kommer vi længere.

 

Målmandstræning

For at opnå højere niveau hos klubbens målmænd, vil klubben ugentligt tilbyde specifik træning for de forskellige årgange. Specifik træningen vil først blive tilbudt fra U11, hvor man overgår til 8 mands fodbold.

Træningen vil blive udbudt for 8-mands målmænd (U10)U11-U12-U13. U10 målmænd bliver tilbudt deltagelse fra januar.

Ligeledes tilbydes målmandstræning for 11-mands målmænd (U13)U14 op. U13 målmænd vil blive tilbudt deltagelse fra januar.

(U7)U8-U10 vil som udgangspunkt ikke få tilbudt specifik træning. Der er dog mulighed for at få hjælp til målmandstræning gennem øvelser til holdtræningen. Dette aftales med de ansvarlige målmandstrænere.

 

Klubfølelse

For at have en homogen klub med en god kultur og klubånd, skal vi arbejde for fællesskabet. Dette opnås gennem forskellige aktiviteter i klubben.

 Måløv Boldklub afholder adskillige Super Lørdage igennem hele året. På Super Lørdag spiller mange af klubbens hjemmehold på hjemmebane i Måløv. Vi opfordrer alle unge som gamle til at komme og deltage. Man kan se en eller flere kampe, deltage i nogle af de forskellige aktiviteter der er, eller bare få en sludder med andre der interesserer sig for Måløv Boldklub. Der er altid god stemning og alle har muligheden for at dyrke klubfølelsen og klubånden.

 Det er blevet en tradition at rigtig mange af Måløv Boldklubs hold fra U7 og opefter deltager i Kerteminde Cup. Deltagelsen i Kerteminde Cup har vist sig at være meget gavnligt for både det sportslige i klubben, men endnu vigtigere det sociale. Gennem deltagelsen er der blevet knyttet bånd på tværs af køn og årgange. Klubånden har fået et kæmpe boost og alle støtter op om hinanden. Måløv Boldklub ser gerne, at denne tradition bliver fast og alle hold prioriterer at deltage.

Flere årgange har haft held med at afholde udlandsture, hvor man har deltaget i turneringer i f.eks. Tjekkiet, Holland, Spanien osv. Måløv Boldklub støtter op om dette og ser gerne man prøver at arrangere udlandsture, hvor flere årgange deltager.

 Klubben har fået opbygget et flot og meget brugbart C lokale. C lokalet skal skabe grundlag for fælles aktiviteter såsom PlayStation hygge, fodbold på storskærm, afslapning efter kamp og træning og hvad man ellers kan bruge det til. Måløv Boldklub opfordrer alle årgange fra ung til gammel til at udnytte denne mulighed.

 

Fodboldskole

I Måløv Boldklub har vi de sidste mange år afholdt DBU’s fodboldskole i sommerferien. Fodboldskolen har altid været godt besøgt. Vi ønsker, at denne tradition skal bibeholdes i fremtiden.

For at give muligheden for endnu mere intensiv specialtræning vil Måløv Boldklub i fremtiden tilknytte en anden ekstern udbyder af fodboldskole i uge 42. Første afholdelse af uge 42 fodboldskolen vil blive i år 2019. Vi har lavet en aftale med Pro Defending for uge 42 i 2019 og i 2020.  

Måløv Boldklub vil i fremtiden arbejde på at udbyde weekend camps for klubbens målmænd. Disse camps vil også blive udbudt i samarbejde med en eksterne udbyder som f.eks. Pro Defending. 

 

Hvad så nu?

I vil se det sportslige udvalg på banerne. Det sportslige udvalg vil, i samarbejde med jer, udvikle det vi i fremtiden skal kalde Måløv Boldklubs DNA. Det er derfor vigtigt, at I tager godt imod dette initiativ og arbejder i fællesskab om at nå i mål. Vi ser meget gerne, at I er spørgende og undrende. Derfor kan I til enhver tid stille spørgsmål til det sportslige udvalg. Hvis i mangler noget i form af øvelser, materiale mm. så må i også meget gerne rette henvendelse til det sportslige udvalg.

Vi glæder os til at samarbejde med jer alle sammen. Lad os i fællesskab bygge videre på det gode arbejde og den gode kultur der allerede er i Måløv Boldklub.

 

På vegne af 

Det sportslige udvalg i Måløv Boldklub

Jimi Nielsen, Martin Engberg Larsen og Martin Hassing