Menu

Revideret dagsorden til general forsamling

image
11. februar 2020 kl. 17:55

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MÅLØV BOLDKLUB

 

Måløv Boldklubs årlige generalforsamling,

i klubhuset på Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv.

 

Dagsorden til generalforsamlingen den 20. februar 2020 kl. 19.00

 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere

 2. Formandens beretning

 3. Regnskab 2019.

 4. Fremlæggelse af budget 2020, samt vedtagelse af kontingentsatser

 5. Indkomne forslag – ingen indkomne forslag

 6. Valg efter vedtægterne
  Følgende er på valg:
  Kasserer Carl Henrik Siegfred, modtager ikke genvalg
  Bestyrelsesmedlem Martin Grauballe, modtager ikke genvalg
  Bestyrelsesmedlem Elsebeth Kyndlev, modtager ikke genvalg
  Bestyrelsesmedlem Chaka Bojowski, udtrådt af bestyrelsen
  Suppleant Torben Trindkjær, villig til genvalg
  Revisor Allan Danielsen, villig til genvalg

 7. Eventuelt


På gensyn
Måløv Boldklubs bestyrelse