INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MÅLØV BOLDKLUB


Måløv Boldklubs årlige generalforsamling,

i klubhuset på Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv.

Dagsorden til generalforsamlingen den 21. februar 2018 kl. 19.30

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Regnskab 2017

4. Fremlæggelse af budget 2018, samt vedtagelse af kontingentsatser

5. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår Brian Rasmussen udnævnt til æresmedlem.

6. Valg efter vedtægterne

Økonomiansvarlig Carl Henrik Siegfred, villig til genvalg
 
Bestyrelsesmedlem Martin Grauballe, villig til genvalg
 
Bestyrelsesmedlem Elsebeth Kyndlev, villig til genvalg
 
Bestyrelsesmedlem Klaus Alsted, villig til genvalg
 
Suppleant Klaus Pahus Vedel, villig til genvalg
 
Revisor Allan Danielsen, villig til genvalg


7. Eventuelt

 
  Måløv Boldklub - Måløv Hovedgade 48 - 2760 Måløv - Bank: 2279 0801503993 - Tlf: 22142108 en løsning fra Klubmodul