Menu

Kontingentsatser

Halvårlige kontingent satser:

Børn: 450 kr
Ungdom: 550 kr
Senior: 700 kr
Herre Senior 1-2: 750 kr

Pensionist: 510 kr

Motionsfodbold: 300 kr

Efterskolekontingent: 150 kr

Kontingentet betales
1. august og 1. februar

Kontingent returneres ikke ved udmeldelse efter sæsonstart (1. aug og 1. feb)

Gebyrer:

Manuel betaling: 100 kr

Genindmeldelse efter udmeldelse pga manglende kontingent betaling: 200 kr