Menu

Generalforsamling 2023

image
Brian Rasmussen
01. februar 2023 kl. 10:10
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Der vil være mulighed for at tilmelde sig spisearrangement inden generalforsamlingen.
Tilmelding til spisning skal ske via mail til formand@mb-boldklub.dk senest den 14. februar.
Spisningen starter kl.18.00. Generalforsamlingen starter kl.18.30


Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 21. februar 2023 kl.18.30

1.     Valg af dirigent og stemmetællere.

2.     Formandens beretning.

3.     Regnskab.

4.     Indkomne forslag.

5.     Fremlæggelse af budget og vedtagelse af næste års kontingent.

6.     Valg efter vedtægterne.

7.     Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne må, for at kunne forlanges optaget på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til formand@mb-boldklub.dk  senest den 9. februar.

Luk