Menu

Generalforsamling - revideret dagsorden

image Kom og gør ind indflydelse gældende på klubbens årlige generalforsamling
Brian Rasmussen
04. marts 2023 kl. 10:32
Hermed den reviderede dagsorden til generalforsamlingen den 7. marts

Revideret dagsorden til generalforsamlingen den 7. marts 2023 kl.18.30

1. Valg af dirigent og stemmetæller

2. Formandens beretning

3. Regnskab 2022

4. Fremlæggelse af budget 2023, samt vedtagelse af kontingentsatser

5. Indkomne forslag
ingen indkomne forslag

6. Valg efter vedtægterne
Nedenstående er på valg:
Formand, Brian Rasmussen – villig til genvalg
Økonomiansvarlig, Klaus Alsted – udtræder 
Bestyrelsesmedlem, Martin Hassing – villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem, Karina Larsen – villig til genvalg
Suppleant, Sarah Iversen – ønsker ikke genvalg

Revisor, Henrik Rahbek Pedersen – villig til genvalg

7. Eventuelt

Luk