Menu

Hermed den reviderede dagsorden til generalforsamlingen den 21. februar

image
14. februar 2024 kl. 23:48

Revideret dagsorden til generalforsamlingen den 21. februar 2024 kl.18.30

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Regnskab 2023

4. Fremlæggelse af budget 2024, samt vedtagelse af kontingentsatser

5. Indkomne forslag
ingen indkomne forslag

6. Valg efter vedtægterne
Nedenstående er på valg:
Økonomiansvarlig, Bjarke Balling – villig til genvalg (2 år)
Bestyrelsesmedlem, Nicoline Lynn – modtager ikke genvalg (2 år)
Bestyrelsesmedlem, Elsebeth Kyndlev – villig til genvalg (2 år)
Bestyrelsesmedlem, Tommy Godsk – villig til genvalg (2 år)
Bestyrelsesmedlem, Martin Hassing – udtræder (1 år)
Suppleant, ledig (1 år)

Revisor, Martin Grauballe – villig til genvalg (1 år)

7. Eventuelt

Luk